Пропускане до съдържанието на страницата

Външни аварийни планове на ПСВРП на територията на Община Русе

На основание чл. 108, ал.1 от ЗООС, във връзка с чл.9, ал.10 от Закона за защита при бедствия, Община Русе има изготвени Външни аварийни планове на ПСВРП (предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал), както следва:

  • „Оргахим Резинс“ АД – Русе
  • „Петър Караминчев“ АД – Русе
  • „Топливо“ АД – Русе
  • „Булмаркет ДМ“ – Русе
  • „Лукойл България“ ЕООД – Русе
  • „Сакса“ ООД – Русе
  • „Ойролог“ ЕООД – Русе

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪНШНИЯ АВАРИЕН ПЛАН (.pdf)

Информация за засегнатата общественост за планирани мерки за безопасност и начини на действие в случай на авария в ПСВРП и ПСНРП, изготвена на основание чл. 116д, ал.(1) от Закона за опазване на околната среда и водите и чл. 20, ал.(3) от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаването на последствията от тях (.pdf)


https://www.livechatalternative.com/