Външни аварийни планове на ПСВРП на територията на Община Русе

На основание чл. 108, ал.1 от ЗООС, във връзка с чл.9, ал.10 от Закона за защита при бедствия, Община Русе има изготвени Външни аварийни планове на ПСВРП (предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал), както следва:

 

- "Петър Караминчев" АД - Русе;

- "Оргахим Резинс" АД - Русе;

- "Топливо" АД - Русе;

- КТМ.


https://www.livechatalternative.com/