Пропускане до съдържанието на страницата

Външни аварийни планове на ПСВРП на територията на Община Русе

На основание чл. 108, ал.1 от ЗООС, във връзка с чл.9, ал.10 от Закона за защита при бедствия, Община Русе има изготвени Външни аварийни планове на ПСВРП (предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал), както следва:

  • „Оргахим Резинс“ АД – Русе
  • „Петър Караминчев“ АД – Русе
  • „Топливо“ АД – Русе
  • „Булмаркет ДМ“ – Русе
  • „Лукойл България“ ЕООД – Русе
  • „Сакса“ ООД – Русе
  • „Ойролог“ ЕООД – Русе

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪНШНИЯ АВАРИЕН ПЛАН


https://www.livechatalternative.com/