Пропускане до съдържанието на страницата

Възможности за настаняване в Русе

 

Община Русе осигурява възможност на  работниците и специалистите, които  желаят  да се установят в нашия град, да кандидатстват за настаняване в общинско жилищe. Сградният фонд възлиза на:

- апартаменти – 1592 броя,

- къщи – 130,

- ведомствени жилища – 76.

 

Повече информация за настаняването в общинско жилище можете да получите тук или на адрес: гр. Русе ул. „Г. С. Раковски“ №13-а

Картотекиране: 082/820-138

Настаняване: 082/820-140

Домоуправление: 082/820-136

Главен счетоводител: 082/820-142

Юрисконсулт: 082/820-141

Директор:  0879/820-104

 

Открий имоти в Русе чрез:

 

 


https://www.livechatalternative.com/