Пропускане до съдържанието на страницата

Възможности за работа в Русе

 

Разгледай свободните работни места, обявени от Агенцията по заетостта, тук.

Разгледай свободните места по Програма "Старт на кариерата" тук - обект на програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекции „Бюро по труда”. Работодатели са публични администрации - централните ведомства, включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт, съгласно чл. 36 от Закона за администрацията, областните и общинските администрации.

След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 12 месеца.

Програмата се реализира на територията на цялата страна.

 

Виж актуалните позиции в:

 

Бюро по труда - Русе

Адрес: ул. "Кап. л-т Евстати Винаров" 10

Телефон за информация: 082/821 426

Работно време: 8.30 - 17.00

Email: dbt-ruse@mbox.contact.bg

Директор

Име: Венелина Пенчева

Длъжност: Директор

Телефон: 082/821 426

Активна политика на пазара на труда - н-к отдел

Име: Калина Борисова

Длъжност: началник отдел

Телефон: 082/821-426

Упълномощено лице за втори подпис

Име: Мария Любенова Георгиева

Длъжност: Младши експерт

Отдел/Сектор: АППТ

Телефон: 082/821-426

Мобилен телефон: 0879005142

Център „Работа”

Населено място: гр. Русе

Пощенски код: 7000

Адрес: ул.”Кап. л-т Евстати Винаров” №10

Телефон: 082/ 821-426

Дирекция "Регионална служба по заетостта"

ул. "Капитан лейтенант Евстати Винаров" № 10

Телефон за информация: 082/825-684

Работно време: 9.00 - 17.30

Email: drszruse@mbox.contact.bg

Директор

Име: Петър Ангелов

 


https://www.livechatalternative.com/