Пропускане до съдържанието на страницата

Заповед и Правила за работни заплати на директори на ДГ и на ЦПЛР

Заповед и правила за работните заплати на директорите на детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование в Община Русе за 2024 г.

Заповед и правила за работните заплати на директорите на детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование в Община Русе за 2023 г.

Заповед за изменение на правила за работните заплати на директорите на детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование в Община Русе за 2022 г.

Заповед и правила за работните заплати на директорите на детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование в Община Русе за 2022 г.

Заповед и правила за работните заплати на директорите на детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование в Община Русе за 2021 г.

Заповед за работните заплати на директорите на детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование в Община Русе за 2020 г.

Правила за определяне на работните заплати на директорите на детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование в Община Русе за 2020 г.

Заповед за работните заплати на директорите на целодневни детски градини и обединени детски заведения в Община Русе за 2015 г.

Правила за определяне на работните заплати на директорите на целодневните детски градини и обединени детски заведения в Община Русе през 2015 г.


https://www.livechatalternative.com/