Пропускане до съдържанието на страницата

Завърши изграждането на два нови центъра за социални услуги в Русе

четвъртък, 29 юли 2021

Завърши изграждането на двата нови центъра за социални услуги  в сградата на бившия дом за деца "Св. Димитър Басарбовски". В нея ще бъдат обособени център за грижа за хора с психични увреждания и център за грижа за хора с деменция.

"С този проект нуждаещите се хора в Русе ще имат едно достойно място, в което да се полагат грижи за тях", заяви кметът Пенчо Милков на официалното откриване на обекта.

 

Обзавеждането и оборудването на сградата осигуряват условия близки до домашната среда, като са съобразени с функционалните изисквания, дадени като насоки по проектното предложение. Всеки от центровете разполага с леглова база с капацитет 15 потребители. Стаите са за двама или трима и разполагат със самостоятелни санитарни възли. Обособени са и отделни кухненски боксове към трапезариите, оборудвани с необходимата техника за приготвяне на храна при домашни условия. До всяко от помещенията е изградена достъпна среда в т.ч. е наличен и асансьор за инвалидни колички и товари до стаите на втория етаж.

 

Двата центъра разполагат и с много общи помещения за групови дейности, които осигуряват възможност за провеждане на занимания (свободни дейности и дейности, подпомагани от персонала). Облагородено е дворното място, като са създадени условия за почивка и отдих, а също и занимания на открито.

Преди настаняването на първите потребители предстои дооборудването на мястото и провеждането на процедурата за избор на доставчик на услугата.

Всички дейности са реализирани по проект „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания /съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе: - един център за грижа за лица с психични разстройства; - един център за грижа за лица с различни форми на деменция“, съгласно подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0025-C01. Той се реализира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Дейностите по проекта се финансират по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно подписан административен договор между Община Русе и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Още информация за проекта ще окриете тук.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/