Пропускане до съдържанието на страницата

33 проекта в областта на изкуствата и културата ще получат финансиране по Програма „Култура“ на Община Русе през 2024 г.

понеделник, 15 април 2024

33 от общо 44 постъпили проектни предложения в областта на изкуството и културата ще финансира тази година Община Русе. 29 от тях са в направление „Творчески проекти“, a  четири  – в „Международни фестивали“.

Проектните предложения бяха разгледани от две комисии – 5-членна комисия за установяване административно съответствие и допустимост на кандидатите и проектните предложения, и 7-членна комисия за оценяване и класиране. Проектите бяха оценявани самостоятелно и независимо от трима външни експерти, след което финалното класиране бе осъществено в пълния  състав на комисията.

Сред определящите критерии при оценяването бяха административният  и творческият капацитет на кандидатстващите организации, оригиналността на творческата концепция, творческата и социалната ефективност на проектните предложения и устойчивостта на резултатите.

Общата сума през 2024 г., утвърдена с решение на Общински съвет - Русе, с която ще се финансират проектите, се увеличава с 10 000 лв. спрямо предходната година и става 130 000 лв. Максималният размер за финансиране на малките творчески проекти от страна на Община Русе e 5 000 лв., а финансирането при международните фестивали е 12 000 лв. Собственият принос на кандидатите е 20 %, като правилникът на Програма „Култура“ дава възможност проекти с бюджет до 2 000 лв. да бъдат освободени от собствено съфинансиране.

Предстои да бъде издадена заповед за финансиране на одобрените проекти и да бъдат сключени договори със съответните организации. В едномесечен срок след приключване на проектните дейности те се задължават да представят в деловодството на Община Русе съдържателен и финансов отчет, но не по-късно от 1 декември 2024 г.

Одобрените суми по Програма „Култура“ за 2024 г., разпределени в низходящ ред на класирането до изчерпване на финансовите средства от бюджета на Община Русе, можете да видите тук.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/