4 двойки очакват своите рожби през 2021 г., благодарение на Програма „Асистирана репродукция“ към Община Русе

петък, 08 януари 2021

37 двойки са кандидатствали по Програма „Асистирана репродукция“ към Община Русе през изминалата година. 29 от тях са представили документи за проведените процедури.

Общинската администрация е уведомена за отлагане на процедурите по медицински показания при общо 6 двойки, а една е уведомила, че няма да се възползва от предоставената възможност поради настъпила бременност по естествен път.

Основната цел на Програма „Асистирана репродукция" е повече семейни двойки с репродуктивни проблеми да получат шанс за собствена рожба.

Одобрените средства от общинския бюджет за Програмата през 2020 г. бяха в размер на 50 000 лв.

За изследвания, които рутинно са необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК, бяха одобрени 3 кандидат-двойки и 33 за подпомагане на процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК, видно от представените данни в табл. 1:

Таблица 1: Данни за броя и вида на процедурите, за които са одобрени кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ – 2020 г.

Период

за прием на документи през 2020 г.

Общ брой одобрени кандидат-двойки

Общ брой неодобрени кандидат-двойки

Изследвания

Инсеминация от партньор

TESA; PESA;

Кокултивиране на ембриони; Ембриотрансфер на замразени ембриони;

Ин витро на естествен цикъл

Ин витро процедура с донорски материал

01.04 до 30.04.2020 г.

36

1

3

6

12

11

 

Към 31.12.2020 г. четири от двойките са информирали общинската администрация за положителен резултат в очакване на своите рожби. 

За 2021 г. се планира финансовите средства да са в размер на 55 000 лв., като документи ще се приемат през месец април.

Информация за реда и условията за кандидатстване са публикувани в сайта на Община Русе.

За справки и информация тел. 082/506 755, 082/506 794 и  0885/397 831.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/