Пропускане до съдържанието на страницата

"Аз съм българче" рецитираха 139 деца, родители и педагози пред Паметника на свободата

четвъртък, 02 март 2017

Стихотворението „Аз съм българче“ прозвуча едновременно със 139 различни гласове на деца, техните родители и педагози, облечени в народни носии, в навечерието на Националния празник на Република България пред Паметника на Свободата в Русе.

Събитието е част от образователните дейности по проект на Община Русе „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, който се изпълнява по ОП НОИР.

Шествие от Ларгото до операта в Русе отведе участниците до площад „Свобода“. Стихотворението на Иван Вазов прозвуча с участието на патетични рецитатори, чиито брой е посветен на годишнината от Освобождението.

Над 70 от гласовете бяха на децата от предучилищните групи на ДГ „Детелина“, ДГ „Звездица“, ДГ „Снежанка“, ДГ „Русалка“, ДГ „Зора“, ДГ„Незабравка“, предмет на проекта, заедно с цяла група техни приятели и от ДГ „Червената шапчица“, с които ги свързват 2 емоционални години от Норвежкия проект на Община Русе. Неговата устойчивост и развитие е заложена в дейностите на текущия проект BG05М2ОР001-3.001 - 0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, с който Община Русе прилага форми на неформално образование, сближава семейството и образователната система с повече занимания в природна среда, еко-образование и здравословен начин на живот за децата от предучилищните групи.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/