Пропускане до съдържанието на страницата

Близо 70 участници от три фокус групи разискваха възможностите за развитие на община Русе

четвъртък, 27 януари 2022

Поредица от фокус групи организираха експертите на Община Русе във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 2021-2027 г. Целта бе да бъдат събрани мненията на експерти от различни направления, както и да бъдат генерирани идеи за проектни предложения, с които да се кандидатства в настоящия програмен период.

Във връзка със създаването на документа общинската администрация инициира 3 онлайн фокус групи в различни направления. Те се проведоха чрез видеоконферентна връзка в рамките на два дни с участници с различен профил, съобразен с изискванията на метода на изследване. От страна на Община Русе в разискванията участваха зам.-кметът с ресор "Икономика и международно сътрудничество" Златомира Стефанова, Ивайло Кадишев - директор на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“, Цветан Йорданов - началник отдел „Международно сътрудничество и проекти“, експерти и старши специалисти.

В събитието, посветено на направление „Икономическо развитие, инвестиции и индустриални зони“, се включиха 17 участници от Русенския университет, големи компании от града и бизнес организации. Като голямо предизвикателство за региона бяха посочени липсата на квалифицирана работна ръка, необходимостта от професионална подготовка на специалисти, които липсват в града, както и задължителната практика на ученици и студенти в промишлена среда. Други теми на обсъждане бяха потенциалът за пространствено развитие на Русе, икономическите зони и тяхната достъпност.

В срещата, посветена на направление „Транспорт и логистика“, се включиха 23 участници от специализирания факултет на Русенския университет, фирми, извършващи превози в страната и чужбина, и експерти от общинската администрация и Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. Бяха обсъдени възможностите за интермодални връзки, които могат да бъдат развити в Русе, както и нова организация на движението, постигаща по-високо ниво на безопасност. Сред темите бяха още новата схема за градски транспорт, въвеждането на нови и алтернативни горива и осигуряването на нови места за паркиране. Присъстващите се обединиха около заключението, че градът има предимства в логистично отношение, но те могат да бъдат  изгубени лесно поради неефективни административни процедури и регулации.

В третата фокус група, посветена на „Социални дейности, образование и спорт“, участие взеха 27 представители на доставчици на социални услуги, детски градини, училища и спортни клубове. Беше поставен акцент върху това, че в новия период ще е необходимо изграждането на по-достъпна среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, както и извършването на основни ремонти в сградите с образователна функция. Новото законодателство в социалната сфера е също сред предизвикателствата, пред които се изправят организациите и администрациите, предлагащи тези услуги. Отново на преден план беше поставен въпросът за недостига на квалифицирани кадри и изобилието от неквалифицирани, за които, въпреки че има достъпно образование, социалната сфера не предлага атрактивни условия на труд и заплащане.

Предстои организирането на фокус групи и в други тематични направления, на които ще бъдат поканени за участие организации с различен профил. С тях се дава възможност на представителите им да изложат мнението си и то да бъде обобщено и включено в Плана за интегрирано развитие на общината с хоризонт до 2027 .

През февруари в сайта на Община Русе ще бъде публикуван и формуляр за попълване на конкретни проектни предложения.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/