Бюджет

 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021 (Публикувано на 04.02.2021 г.)

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2021 Г.

 НА ОБЩИНА РУСЕ

 

 

Кметът на Община Русе

Г-н Пенчо Милков

 

на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и разпоредбите на чл. 21 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе

 

КАНИ

 

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ  НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2021 Г.

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Публичното обсъждане на проект на бюджет за 2021 година на Община Русе ще се състои на 11.02.2021 г. /четвъртък/ от 17:30 часа на следния линк:

 

https://us02web.zoom.us/j/84502447940

Zoom ID: 845 0244 7940

 

Становища и предложения по проекта за общински бюджет се предоставят в деловодството на общината или по електронна поща на e-mail: mayor@ruse-bg.eu, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

След запознаване с информацията по бюджет 2021г. може да дадете своето становище или предложение до 08.02.2021г. вкл. и чрез генериран google формуляр след отваряне на приложения линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1S5TNn4zqSXHR7Qii_195MqNI3XDZPpVnvyNmwibq42OwbQ/viewform?usp=sf_link

За постъпилите становища и предложения, направени по време на публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на бюджет при внасянето му в Общински съвет Русе.

Проектът на бюджет за 2021г. на Община Русе ще бъде публикуван на интернет страницата на общината: www.obshtinaruse.bg.

 

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

(Публикувано на 03.02.2021 г.)

 

ПОКАНА ЗА ВНАСЯНЕ НА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2021 (публикувана на 02.07.2020 г.)


БЮДЖЕТ 2020 г. (публикувано на 19.02.2020 г.)

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2020

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 - БЕЗ ПРЕХОДНИ ОСТАТЪЦИ (публикуван на 14.01.2020 г.)

ПОКАНА ЗА ВНАСЯНЕ НА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2020 (публикувана на 09.07.2019 г.)


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2019 г. (публикувано на 11.09.2020 г.)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.06.2019 ГОД.

БЮДЖЕТ 2019 г. (публикувано на 14.02.2019 г.)

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019 г. (публикувано на 07.01.2019 г.)

ПОКАНА ЗА ВНАСЯНЕ НА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2019 (публикувана на 20.06.2018 г.)


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2018 ГОД. Публикувано на 20.08.2019 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2018 г. Публикувано на 26.09.2019 г.

БЮДЖЕТ 2018 г. Публикувано на 12.02.2018 г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018 г. Публикувано на 05.01.2018 г.

ПОКАНА ЗА ВНАСЯНЕ НА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2018 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.06.2018 ГОД.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2017 г. Публикувано на 29.08.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.06.2017 ГОД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2016 ГОД.

БЮДЖЕТ 2017 г.  Публикувано на 06.02.2017 г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 г. Публикувано на 29.12.2016 г.


БЮДЖЕТ 2016 г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2016 г.

ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2015-2017г.


БЮДЖЕТ 2015

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 - ПРЕЗЕНТАЦИЯ от обществено обсъждане, проведено на 28.11.2014г.


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2014г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 31.12.2014г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.06.2014г.

ВЪТРЕШЕН БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2015г.

БЮДЖЕТ 2014

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР 2014

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2014 - ПРЕЗЕНТАЦИЯ


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2013 г.


https://www.livechatalternative.com/