Пропускане до съдържанието на страницата

Бюджет

БЮДЖЕТ 2024 (публ. на 26.02.2024 г.)

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2024

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2024 (публ. на 18.01.2024 г.)

ПОКАНА ЗА ВНАСЯНЕ НА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2024 (публ. на 25.09.2023 г.)

БЮДЖЕТ 2023 (публ. на 26.09.2023 г.)

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2023 Г. 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 (публ на 16.08.2023 г.)

РАЗЧЕТИ И ЛИМИТИ 2023

ПОКАНА ЗА ВНАСЯНЕ НА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2023 (публ на 29.07.2022 г.)


ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГФО 2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.06.2022 г.

БЮДЖЕТ 2022 (публ. на 12.05.2022 г.)

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 Г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 (публ. на 21.03.2022 г.)

ПОКАНА ЗА ВНАСЯНЕ НА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2022 (публ. на 19.07.2021 г.)


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.06.2021 г.

БЮДЖЕТ 2021 (публ. на 19.03.2021 г.)

ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2022-2024 Г. - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА РУСЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ (публ. на 11.03.2021 г.)

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021 (публ. на 04.02.2021 г.)

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2021 (публ. на 03.02.2021 г.)

ПОКАНА ЗА ВНАСЯНЕ НА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2021 (публ. на 02.07.2020 г.)

 


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2020 г. (публикувано на 23.08.2021 г.)

БЮДЖЕТ 2020 г. (публикувано на 19.02.2020 г.)

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2020

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 - БЕЗ ПРЕХОДНИ ОСТАТЪЦИ (публикуван на 14.01.2020 г.)

ПОКАНА ЗА ВНАСЯНЕ НА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2020 (публикувана на 09.07.2019 г.)


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2019 г. (публикувано на 11.09.2020 г.)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.06.2019 ГОД.

БЮДЖЕТ 2019 г. (публикувано на 14.02.2019 г.)

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2019 г. (публикувано на 07.01.2019 г.)

ПОКАНА ЗА ВНАСЯНЕ НА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2019 (публикувана на 20.06.2018 г.)


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2018 ГОД. Публикувано на 20.08.2019 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2018 г. Публикувано на 26.09.2019 г.

БЮДЖЕТ 2018 г. Публикувано на 12.02.2018 г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018 г. Публикувано на 05.01.2018 г.

ПОКАНА ЗА ВНАСЯНЕ НА МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2018 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.06.2018 ГОД.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2017 г. Публикувано на 29.08.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.06.2017 ГОД.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2016 ГОД.

БЮДЖЕТ 2017 г.  Публикувано на 06.02.2017 г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 г. Публикувано на 29.12.2016 г.


БЮДЖЕТ 2016 г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2016 г.

ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2015-2017г.


БЮДЖЕТ 2015

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2015 - ПРЕЗЕНТАЦИЯ от обществено обсъждане, проведено на 28.11.2014г.


ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2014г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 31.12.2014г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.06.2014г.

ВЪТРЕШЕН БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2015г.

БЮДЖЕТ 2014

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР 2014

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2014 - ПРЕЗЕНТАЦИЯ


ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2013 г.


https://www.livechatalternative.com/