Пропускане до съдържанието на страницата

Данъците върху МПС отразяват отношението ни към чистата околна среда на Русе

петък, 22 януари 2021

Обществен интерес представлява темата за размера на данъка върху МПС в Община Русе през 2021 година. Много граждани споделят своето мнение и задават въпроси. В отговор на това, представяме информация и нашето становище:

 

Общинският съвет  в Русе   прие   през   лятото   на   2020   г.   Наредба   за   изменение   и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе  с Решение №231/31.07.2020 г. Тези промени се наложиха заради промени в законодателството.   Преди   две   години   мнозинството   в   Народното   събрание   промени съществено  Закона за местните данъци и такси. По нов начин е уредено облагането с данък върху   превозните   средства   на   леките   автомобили   и   товарните   автомобили   с   технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.

Законодателят   е   въвел   имуществен   и   екологичен   компонент   при   определянето   на данъка   като   част   от   политиките   за   управление   на   качеството   на   атмосферния   въздух, обвързвайки екологичните характеристики на съответното превозно средство с размера на налога. Така автомобилите, които замърсяват въздуха повече, следва да се облагат с по-големи   данъци.   Това   е   решение   на   законодателя.   През   миналата   година   наредбата   на Общински съвет Русе следваше да се приведе в съответствие със законовия текст. Наредбата на Общинския съвет противоречеше на закона, за което имаше протест от прокуратурата в Русе. Важно е да се отбележи, че през 2019 г. и 2020 г. не са променяни данъците, въпреки че   законът   го   налага.   За   съжаление законодателят   още   не   е   отдал   значение   на обстоятелството, че някои автомобили са на метан или на природен газ и те замърсяват по-малко въздуха.

До   изменението,   поради   липсата   на   актуализация   две   години   в   Община   Русе  и въвеждането на екологичната компонента, данъците върху МПС са едни от най-ниските от областните градове.
Екологичната   категория   на   автомобилите   показва   горната   допустима   граница   на количеството вредни газове, отделяни в атмосферата. Оказва се, че собствениците на 10 или дори 15-годишни автомобили ползват предвидените намаления за екостандарт.

Народното събрание е решило, че и в България, както във всички други държави от ЕС, гражданите трябва да бъдат стимулирани да управляват автомобили с по-малка мощност на   двигателите.   Това   би   повлияло   и   на   сигурността   -   както   на   пешеходците,   така   и   на водачите   и   пътниците   в   превозните   средства.   А   наличието   на   екологична   категория   на автомобилите  намалява   отделяните  вредни  емисии   във   въздуха на  град   Русе и околните населени места.
Изменението на данъците върху превозните средства в Община Русе на база 2020 г. към този момент зависи от това на колко години е автомобилът и каква е неговата мощност.

 

 

 

Какво е разпределението на превозните средства по мощност в Общината:

Мощност в kW леки автомобили и товарни до 3,5 тона

Брой

 

до 55

22729

 

над 55 до 74

21231

 

над 74 до 110

28774

 

над 110 до 150

5437

 

над 150 до 245

2837

 

над 245

247

 

общ брой партиди

81255

 

 

Нека сравним Русе с големите областни градове на България, които преди нас са въвели екологична и имуществена компонента:

 

ДАНЪК МПС КОМПОНЕНТИ/ОБЩИНА

БУРГАС

ВАРНА

СТАРА ЗАГОРА

В.

ТЪРНОВО

ПЛОВДИВ

 

РУСЕ

 

Имуществен

 

 

 

 

 

 

до  55 kw

0,34

0,95

0,50

0,34

0,55

0,40

над 55 kw до 74 kw

0,54

1,28

0,70

0,54

0,77

0,65

над 74 kw до 110 kw

1,65

1,57

1,50

1,50

1,62

1,25

над 110 kw до 150 kw

1,84

1,76

1,70

1,90

1,90

1,45

над 150 kw до 245 kw

2,40

1,90

1,80

2,00

1,90

1,70

над 245 kw

3,15

2,10

2,20

2,10

2,10

2,20

Екологичен

 

 

 

 

 

 

Без ЕК, Евро 1, Евро 2

1,20

1,10

1,10

1,10

1,10

1,32

Евро 3

1,10

1,00

1,00

1,00

1,00

1,10

Евро 4

0,90

0,80

0,90

0,90

0,90

0,88

Евро 5

0,60

0,60

0,70

0,80

0,75

0,63

Евро 6 и ЕЕV

0,40

0,40

0,50

0,60

0,55

0,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сега, нека покажем сумите в различните градове в лева, не в проценти и коефиценти:

 

СПРАВКА ДАНЪК МПС БЕЗ ЕКОЛОГИЧНА КАТЕГОРИЯ С ЕВРО 1 И ЕВРО 2  И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 20 ГОДИНИ

 

МОЩНОСТ В kW

ВАРНА

БУРГАС

СТАРА ЗАГОРА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПЛОВДИВ

РУСЕ

55 kW

63,22

24,68

33,28

22,63

36,60

31,94

74 kW

114,61

52,75

62,68

48,35

68,95

72,67

110 kW

208,97

239,58

199,65

199,65

215,62

199,65

150 kW

319,44

364,32

308,55

344,85

344,85

315,81

200 kW

459,80

633,60

435,60

484,00

459,80

493,68

250 kW

635,25

1039,50

665,50

635,25

635,25

798,60

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

СПРАВКА ДАНЪК МПС С ЕВРО 3  И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 15 ДО 20 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kW

ВАРНА

БУРГАС

СТАРА ЗАГОРА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПЛОВДИВ

РУСЕ

55 kW

52,25

20,57

27,50

18,70

30,25

24,20

74 kW

94,72

43,96

51,80

39,96

56,98

52,91

110 kW

172,70

199,65

165,00

165,00

178,20

151,25

150 kW

264,00

303,60

255,00

285,00

285,00

239,25

200 kW

380,00

528,00

360,00

400,00

380,00

374,00

250 kW

525,00

866,25

550,00

525,00

525,00

605,00

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА ДАНЪК МПС С ЕВРО 4 И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 10 ДО 15 ГОДИНИ

 

МОЩНОСТ В kW

ВАРНА

БУРГАС

СТАРА ЗАГОРА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПЛОВДИВ

РУСЕ

55 kW

54,34

21,88

32,18

21,88

35,39

25,17

74 kW

98,51

46,75

60,61

46,75

66,67

55,03

110 kW

179,61

212,36

193,05

193,05

208,49

157,30

150 kW

274,56

322,92

298,35

333,45

333,45

248,82

200 kW

395,20

561,60

421,20

468,00

333,60

388,96

250 kW

546,00

921,38

643,50

614,25

614,25

629,20

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА ДАНЪК МПС С ЕВРО 5  И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 5 ДО 10 ГОДИНИ

 

МОЩНОСТ В kW

ВАРНА

БУРГАС

СТАРА ЗАГОРА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПЛОВДИВ

РУСЕ

55 kW

47,02

16,83

28,87

22,44

34,03

20,79

74 kW

85,25

35,96

54,39

47,95

64,10

45,45

110 kW

155,43

163,35

173,25

198,00

200,48

129,94

150 kW

237,60

248,40

267,75

342,00

320,63

205,54

200 kW

342,00

432,00

378,00

480,00

427,50

321,30

250 kW

472,50

708,75

577,50

630,00

590,63

519,75

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА ДАНЪК МПС С ЕВРО 6  И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО ДО 5 ГОДИНИ

 

МОЩНОСТ В kW

ВАРНА

БУРГАС

СТАРА ЗАГОРА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПЛОВДИВ

РУСЕ

55 kW

48,07

17,20

31,62

25,81

38,27

21,25

74 kW

87,14

36,76

59,57

55,14

72,08

46,46

110 kW

158,88

166,98

189,75

227,70

225,42

132,83

150 kW

242,88

253,92

293,25

393,30

360,53

210,11

200 kW

349,60

441,60

414,00

552,00

480,70

328,44

250 kW

483,00

724,50

632,50

724,50

664,13

531,30

 

 

 

 

 

 

 

 

Ето и данни за увеличението в Русе като абсолютни суми за година и на месец. Вижда се, че съществено се увеличава данъкът, съгласно предвижданията в ЗМДТ и европейската политика, единствено на мощните и стари автомобили, които най-много замърсяват околната среда. Досега не е имало екологичен компонент в данъка върху МПС.

 

 

СПРАВКА ДАНЪК МПС БЕЗ ЕКОЛОГИЧНА КАТЕГОРИЯ С ЕВРО 1 И ЕВРО 2  И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 20 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kW

РУСЕ 2020

РУСЕ 2021

УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВА

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ

55 kW

22,63

31,94

9,31

0,78

74 kW

48,36

72,67

24,31

2,03

110 kW

146,41

199,65

53,24

4,44

150 kW

223,25

315,81

92,56

7,71

200 kW

387,20

493,68

106,48

8,87

250 kW

635,25

798,60

163,35

13,61

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА ДАНЪК МПС С ЕВРО 3  И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 15 ДО 20 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kW

РУСЕ 2020

РУСЕ 2021

УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВА

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ

55 kW

18,70

24,20

5,50

0,46

74 kW

39,96

52,91

12,95

1,08

110 kW

121,00

151,25

30,25

2,52

150 kW

184,50

239,25

54,75

4,56

200 kW

320,00

374,00

54,00

4,50

250 kW

525,00

605,00

80,00

6,67

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА ДАНЪК МПС С ЕВРО 4  И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 10 ДО 15 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kW

РУСЕ 2020

РУСЕ 2021

УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВА

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ

55 kW

19,45

25,17

5,72

0,48

74 kW

41,56

55,03

13,47

1,12

110 kW

125,84

157,30

31,46

2,62

150 kW

191,88

248,82

56,94

4,75

200 kW

332,80

388,96

56,16

4,68

250 kW

546,00

629,20

83,20

6,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА ДАНЪК МПС С ЕВРО 5  И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО НАД 5 ДО 10 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kW

РУСЕ 2020

РУСЕ 2021

УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВА

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ

55 kW

16,83

20,79

3,96

0,33

74 kW

35,96

45,45

9,49

0,79

110 kW

108,90

129,94

21,04

1,75

150 kW

166,05

205,54

39,49

3,29

200 kW

288,00

321,30

33,30

2,78

250 kW

472,50

519,75

47,25

3,94

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА ДАНЪК МПС С ЕВРО 6  И ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО ДО 5 ГОДИНИ

МОЩНОСТ В kW

РУСЕ 2020

РУСЕ 2021

УВЕЛИЧЕНИЕ В ЛЕВА

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗА МЕСЕЦ

55 kW

17,20

21,25

4,05

0,34

74 kW

36,76

46,46

9,70

0,81

110 kW

111,32

132,83

21,51

1,79

150 kW

169,74

210,11

40,37

3,36

200 kW

294,40

328,44

34,04

2,84

250 kW

483,00

531,30

48,30

4,03

 

 

 

 

 

 

 

 

Изводът, който се налага, е, че Русе и русенци застават до големите градове в България, които поставят екологична компонентна върху автомобилите и значение за това кой автомобил колко замърсява околната среда. Всички се борим за чист въздух, но борбата трябва да започне от самите нас. Събираните средства от местни данъци са пари на всички ни, те не отиват в централния бюджет, а се разходват за всички нас. Именно в кризисни моменти се установява, че всеки протяга ръка към Общината, а общинските средства са събраните от всички ни средства, нашето общо участие.

 

 

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/