Номер: 2018-057

Публикувано на: 13.08.2018 г. | 16:59:07 ч.

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по 12 обособени позиции.

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедурата

Качено на: 18.08.2018 г.| 11:43:19 ч. .pdf/105.94 KB ]

обявление

Качено на: 18.08.2018 г.| 11:43:40 ч. ]

документация, образци и проект на договор

Качено на: 20.08.2018 г.| 13:25:36 ч. .docx/116.43 KB ]

техническа спецификация

Качено на: 20.08.2018 г.| 13:25:54 ч. .docx/53.54 KB ]

ЕЕДОП

Качено на: 20.08.2018 г.| 13:26:50 ч. .zip/76.08 KB ]

протокол 1

Качено на: 04.10.2018 г.| 17:00:09 ч. .doc/74.50 KB ]

съобщение за отваряне на цени

Качено на: 15.10.2018 г.| 11:55:34 ч. .doc/29.50 KB ]

протокол 2

Качено на: 26.10.2018 г.| 16:19:20 ч. .doc/69.00 KB ]

протокол 3

Качено на: 26.10.2018 г.| 16:19:33 ч. .doc/69.50 KB ]

доклад

Качено на: 26.10.2018 г.| 16:19:45 ч. .docx/45.28 KB ]

решение за прекратяване на обособени позиции 1, 3, 4 и 7

Качено на: 26.10.2018 г.| 16:20:21 ч. .doc/55.00 KB ]

решение за класиране

Качено на: 26.10.2018 г.| 16:20:45 ч. .doc/96.00 KB ]

договор позиция 8

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:05:17 ч. .pdf/459.29 KB ]

договор позиция 6

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:14:52 ч. .pdf/470.32 KB ]

договор позиция 2

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:26:06 ч. .pdf/645.72 KB ]

договор позиция 5

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:35:10 ч. .pdf/562.43 KB ]

договор позиция 9

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:35:27 ч. .pdf/562.43 KB ]

договор позиция 10

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:35:43 ч. .pdf/562.43 KB ]

договор позиция 11

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:35:57 ч. .pdf/645.72 KB ]

договор позиция 12

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:36:11 ч. .pdf/562.43 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/