Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-057

Публикувано на: 13.08.2018 г. | 16:59:07 ч.

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по 12 обособени позиции.

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедурата

Качено на: 18.08.2018 г.| 11:43:19 ч. .pdf/105.94 KB ]

обявление

Качено на: 18.08.2018 г.| 11:43:40 ч. ]

документация, образци и проект на договор

Качено на: 20.08.2018 г.| 13:25:36 ч. .docx/116.43 KB ]

техническа спецификация

Качено на: 20.08.2018 г.| 13:25:54 ч. .docx/53.54 KB ]

ЕЕДОП

Качено на: 20.08.2018 г.| 13:26:50 ч. .zip/76.08 KB ]

протокол 1

Качено на: 04.10.2018 г.| 17:00:09 ч. .doc/74.50 KB ]

съобщение за отваряне на цени

Качено на: 15.10.2018 г.| 11:55:34 ч. .doc/29.50 KB ]

протокол 2

Качено на: 26.10.2018 г.| 16:19:20 ч. .doc/69.00 KB ]

протокол 3

Качено на: 26.10.2018 г.| 16:19:33 ч. .doc/69.50 KB ]

доклад

Качено на: 26.10.2018 г.| 16:19:45 ч. .docx/45.28 KB ]

решение за прекратяване на обособени позиции 1, 3, 4 и 7

Качено на: 26.10.2018 г.| 16:20:21 ч. .doc/55.00 KB ]

решение за класиране

Качено на: 26.10.2018 г.| 16:20:45 ч. .doc/96.00 KB ]

договор позиция 8

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:05:17 ч. .pdf/459.29 KB ]

договор позиция 6

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:14:52 ч. .pdf/470.32 KB ]

договор позиция 2

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:26:06 ч. .pdf/645.72 KB ]

договор позиция 5

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:35:10 ч. .pdf/562.43 KB ]

договор позиция 9

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:35:27 ч. .pdf/562.43 KB ]

договор позиция 10

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:35:43 ч. .pdf/562.43 KB ]

договор позиция 11

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:35:57 ч. .pdf/645.72 KB ]

договор позиция 12

Качено на: 10.12.2018 г.| 17:36:11 ч. .pdf/562.43 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/