Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-052

Публикувано на: 05.07.2016 г. | 11:11:50 ч.

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по обособени позиции

Процедура: ограничена процедура

Решение РД-01-2009/05.07.2016 г. за откриване на процедурата

Качено на: 05.07.2016 г.| 14:00:07 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 05.07.2016 г.| 14:01:03 ч. ]

Документация за участие

Качено на: 05.07.2016 г.| 14:03:05 ч. .doc/672.00 KB ]

Решение РД-01-2080/11.07.2016 г. за ободряване на обявление за изменение

Качено на: 11.07.2016 г.| 15:01:55 ч. ]

Документация за участие след решение за одобряване на обявление за изменение

Качено на: 11.07.2016 г.| 15:02:39 ч. .doc/673.50 KB ]

решение за прекратяване на Обособена позиция 4: Високо проходим автомобил 4х4 – нов - 1 брой

Качено на: 26.07.2016 г.| 16:40:32 ч. .pdf/25.83 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 10.08.2016 г.| 16:53:20 ч. .doc/31.00 KB ]

Протокол № 1 от работата на Комисията

Качено на: 17.08.2016 г.| 16:54:41 ч. .pdf/191.17 KB ]

Протокол № 2 от работата на Комисията

Качено на: 17.08.2016 г.| 16:54:52 ч. .pdf/101.58 KB ]

Решение за класиране на участниците

Качено на: 17.08.2016 г.| 16:55:10 ч. .pdf/108.54 KB ]

Решение за прекратяване на обособена позиция №2 и №3

Качено на: 17.08.2016 г.| 16:57:01 ч. .pdf/62.88 KB ]

Приложения към договор за обособена позиция №5

Качено на: 29.08.2016 г.| 13:35:46 ч. .rar/2.92 MB ]

Сключен договор по обособена позиция №5

Качено на: 29.08.2016 г.| 13:35:36 ч. .pdf/211.49 KB ]

Сключен договор по обособена позиция №1

Качено на: 29.08.2016 г.| 16:32:14 ч. .pdf/202.32 KB ]

Приложения към договор за обособена позиция №1

Качено на: 29.08.2016 г.| 16:32:29 ч. .rar/1.77 MB ]

Обявление за възложена поръчка във връзка с позиция №4

Качено на: 18.10.2016 г.| 14:34:33 ч. .pdf/288.79 KB ]

Обявление за възложена поръчка във връзка с позиция №2 и №3

Качено на: 18.10.2016 г.| 14:35:11 ч. .pdf/342.89 KB ]

Обявление за възложена поръчка за позиция 5

Качено на: 24.10.2016 г.| 12:01:36 ч. .pdf/292.60 KB ]

Обявление за възложена поръчка за позиция 1

Качено на: 24.10.2016 г.| 12:02:02 ч. .pdf/293.09 KB ]

Обявление за приключване на договор за позиция 5

Качено на: 24.10.2016 г.| 12:02:39 ч. .pdf/139.19 KB ]

Обявление за приключване на договор за позиция 1

Качено на: 24.10.2016 г.| 12:03:09 ч. .pdf/139.32 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/