Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-089

Публикувано на: 16.11.2016 г. | 09:35:10 ч.

Доставка на битово, комунално оборудване, дрехи и принадлежности за нуждите на Проект: Кризисен център на територията на община Русе

Процедура: ограничена процедура

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Качено на: 16.11.2016 г.| 09:37:44 ч. .pdf/380.52 KB ]

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

Качено на: 16.11.2016 г.| 09:43:10 ч. .pdf/82.25 KB ]

Документация за участие

Качено на: 16.11.2016 г.| 09:43:21 ч. .docx/145.00 KB ]

Проект на договор за обособена позиция №1

Качено на: 16.11.2016 г.| 09:44:40 ч. .doc/135.00 KB ]

Проект на договор за обособена позиция №2

Качено на: 16.11.2016 г.| 09:44:53 ч. .doc/120.00 KB ]

Протокол №1 от работата на Комисията

Качено на: 02.12.2016 г.| 12:03:48 ч. .pdf/735.04 KB ]

Утвърден протокол №2 от работата на Комисията

Качено на: 14.12.2016 г.| 10:06:47 ч. .pdf/737.33 KB ]

Приложение №2 - Ценово предложение по обособена позиция №2

Качено на: 03.01.2017 г.| 11:49:50 ч. .pdf/94.24 KB ]

Приложение №1 - Техническо предложение по обособена позиция №2

Качено на: 03.01.2017 г.| 11:49:21 ч. .pdf/129.37 KB ]

Приложение №3 - Техническа спецификация по обособена позиция №1

Качено на: 03.01.2017 г.| 11:46:07 ч. .docx/13.92 KB ]

Сключен договор по обособена позиция №2

Качено на: 03.01.2017 г.| 11:48:29 ч. .pdf/511.77 KB ]

Приложение №2 - Ценово предложение по обособена позиция №1

Качено на: 03.01.2017 г.| 11:45:43 ч. .pdf/121.48 KB ]

Сключен договор по обособена позиция №1

Качено на: 03.01.2017 г.| 11:44:36 ч. .pdf/536.49 KB ]

Приложение №1 - Техническо предложение по обособена позиция №1

Качено на: 03.01.2017 г.| 11:45:13 ч. .pdf/164.35 KB ]

Приложение №3 - Техническа спецификация по обособена позиция №2

Качено на: 03.01.2017 г.| 11:50:17 ч. .docx/13.18 KB ]

Приложение към техническото предложение по обособена позиция №1 и обособена позиция №2

Качено на: 03.01.2017 г.| 11:50:44 ч. .pdf/91.75 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/