Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2019-067

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Доставка на дезинфектанти, почистващи, перилни препарати и санитарни материали за нуждите на Община Русе и второстепенните разпоредители, които не са самостоятелни юридически лица и не са възложители на ЗОП, съгласно списък на стоките и услугите по чл. 12

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 31.10.2019 г.| 10:24:22 ч. .pdf/208.88 KB ]

Обявление за поръчка

Качено на: 31.10.2019 г.| 10:24:22 ч. .pdf/291.09 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 31.10.2019 г.| 10:24:22 ч. .doc/536.00 KB ]

Условия запазена поръчка

Качено на: 31.10.2019 г.| 10:24:22 ч. .docx/38.94 KB ]

Образец - техническо предложение

Качено на: 31.10.2019 г.| 10:24:22 ч. .docx/27.98 KB ]

Образец - ценово предложение

Качено на: 31.10.2019 г.| 10:24:22 ч. .docx/27.45 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 31.10.2019 г.| 10:25:40 ч. .docx/61.85 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 31.10.2019 г.| 10:25:40 ч. .doc/57.50 KB ]

Проект на договор

Качено на: 31.10.2019 г.| 10:25:40 ч. .docx/39.30 KB ]

Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 31.10.2019 г.| 10:25:40 ч. .zip/84.49 KB ]

Приложение №1 към ценово предложение

Качено на: 31.10.2019 г.| 10:25:40 ч. .xlsx/21.42 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 10.12.2019 г.| 13:07:59 ч. .pdf/136.83 KB ]

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Качено на: 19.12.2019 г.| 13:39:58 ч. .pdf/30.46 KB ]

Протокол №2 от работата на комисията

Качено на: 15.01.2020 г.| 14:46:53 ч. .pdf/103.14 KB ]

Протокол №3 от работата на комисията

Качено на: 15.01.2020 г.| 14:47:14 ч. .pdf/128.20 KB ]

Доклад от работата на комисията

Качено на: 15.01.2020 г.| 14:47:46 ч. .pdf/55.14 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 15.01.2020 г.| 14:48:08 ч. .pdf/43.48 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 16.03.2020 г.| 11:15:38 ч. .pdf/224.92 KB ]

Договор за обществена поръчка

Качено на: 16.03.2020 г.| 11:16:11 ч. .pdf/260.02 KB ]

Приложения към Договор за обществена поръчка

Качено на: 16.03.2020 г.| 11:16:45 ч. .rar/214.87 KB ]

Обявление за приключване на договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 06.04.2022 г.| 16:17:23 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/