Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2017-022

Публикувано на: 27.04.2017 г. | 10:52:02 ч.

Доставка на дидактически материали, спортни пособия, учебни пособия и помагала за нуждите на Община Русе с шест обособени позиции

Процедура: ограничена процедура


Документация за обществена поръчка

Качено на: 28.04.2017 г.| 11:42:05 ч. .doc/388.00 KB ]

Образци на документи - приложими от Обособена позиция №1 до №4 вкл.

Качено на: 28.04.2017 г.| 11:43:08 ч. .docx/84.88 KB ]

Образци на документи - приложими от Обособена позиция №5 и №6

Качено на: 28.04.2017 г.| 11:43:43 ч. .docx/91.48 KB ]

Приложения - техническа спецификация по обособени позиции

Качено на: 28.04.2017 г.| 11:44:18 ч. .rar/419.15 KB ]

Декларация по чл. 12 г от ЗОП - приложима за обособена позиция №4

Качено на: 28.04.2017 г.| 11:45:15 ч. .docx/59.58 KB ]

Единични стойности за артикули, които не следва да се надвишават - за обособена позиция №1,2,3 и 4 вкл.

Качено на: 28.04.2017 г.| 12:58:49 ч. .pdf/938.17 KB ]

Проект на договор - приложим от обособена позиция №1 до №4 вкл.

Качено на: 28.04.2017 г.| 12:58:54 ч. .docx/69.01 KB ]

Проект на договор - приложим за обособена позиция №5 и №6

Качено на: 28.04.2017 г.| 13:00:21 ч. .docx/89.23 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 02.05.2017 г.| 13:23:54 ч. .pdf/555.37 KB ]

Обявление за поръчка

Качено на: 02.05.2017 г.| 13:24:08 ч. .pdf/815.02 KB ]

Протокол №1 от работата на Комисията

Качено на: 19.06.2017 г.| 14:09:11 ч. .pdf/680.73 KB ]

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществената поръчка

Качено на: 14.07.2017 г.| 10:04:40 ч. .doc/34.00 KB ]

Протокол №2 от работата на Комисията

Качено на: 17.08.2017 г.| 14:49:36 ч. .pdf/156.62 KB ]

Протокол №3 от работата на Комисията

Качено на: 17.08.2017 г.| 14:49:47 ч. .pdf/200.10 KB ]

Доклад по чл. 60 от ППЗОП

Качено на: 17.08.2017 г.| 14:59:03 ч. .pdf/298.12 KB ]

Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител по обществената поръчка

Качено на: 17.08.2017 г.| 14:59:18 ч. .pdf/212.57 KB ]

Решение за класиране по Обособена позиция №4

Качено на: 10.10.2017 г.| 11:00:28 ч. .pdf/105.47 KB ]

Обявление за възложена поръчка - ОП №1,2,3,5 и 6

Качено на: 30.10.2017 г.| 15:12:27 ч. .pdf/815.75 KB ]

Договори и приложения към тях - ОП№1,2,3,5 и 6

Качено на: 30.10.2017 г.| 15:14:52 ч. ]

Обявление за възложена поръчка по обособена позиция №4

Качено на: 20.11.2017 г.| 14:52:24 ч. .pdf/549.62 KB ]

Договор и приложения към него по обособена позиция №4

Качено на: 20.11.2017 г.| 14:58:22 ч. .rar/872.73 KB ]

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 1

Качено на: 04.01.2018 г.| 15:18:52 ч. .pdf/167.61 KB ]

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 2

Качено на: 04.01.2018 г.| 15:44:54 ч. .pdf/152.82 KB ]

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 3

Качено на: 04.01.2018 г.| 15:45:23 ч. .pdf/159.29 KB ]

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 6

Качено на: 23.05.2018 г.| 11:22:03 ч. .pdf/66.48 KB ]

Обявление за приключване на договор по обособена позиция № 5

Качено на: 23.05.2018 г.| 11:46:07 ч. .pdf/71.22 KB ]

Обявление за приключил договор по обособена позиция № 4

Качено на: 03.09.2018 г.| 11:14:38 ч. .pdf/63.65 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/