Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-090

Публикувано на: 17.12.2018 г. | 13:59:06 ч.

Доставка на хардуер и софтуер по проекти по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“, както и доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 360-градусово мултимедийно оборудване и аудио системи

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура

Качено на: 19.12.2018 г.| 10:27:34 ч. .pdf/427.02 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 19.12.2018 г.| 10:27:34 ч. .pdf/565.75 KB ]

Документация за обществена поръчка

Качено на: 19.12.2018 г.| 10:27:34 ч. .docx/841.73 KB ]

Образци на документи

Качено на: 19.12.2018 г.| 10:27:34 ч. .docx/826.81 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 19.12.2018 г.| 10:27:34 ч. .docx/809.64 KB ]

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 19.12.2018 г.| 10:27:34 ч. .zip/89.67 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 08.03.2019 г.| 11:19:07 ч. .pdf/225.71 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници

Качено на: 19.03.2019 г.| 14:05:53 ч. .pdf/107.45 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 11.04.2019 г.| 14:47:11 ч. .pdf/160.59 KB ]

Доклад и Протоколи от работата на комисията

Качено на: 11.04.2019 г.| 14:53:40 ч. .pdf/923.91 KB ]

Проект на договори по обособени позиции

Качено на: 19.12.2018 г.| 10:27:34 ч. .docx/819.66 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 16.05.2019 г.| 13:35:24 ч. .pdf/535.11 KB ]

Договори за възлагане на обществена поръчка и приложения

Качено на: 16.05.2019 г.| 13:35:24 ч. .rar/2.23 MB ]

Обявление за приключване на договор: Обособена позиция №2

Качено на: 28.06.2019 г.| 15:45:39 ч. .pdf/48.65 KB ]

Обявление за приключване на договор: Обособена позиция №1

Качено на: 09.10.2019 г.| 15:50:34 ч. .pdf/47.75 KB ]

Обявление за приключване на договор: Обособена позиция №3

Качено на: 15.03.2021 г.| 10:51:55 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/