Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2017-029

Публикувано на: 25.05.2017 г. | 13:34:10 ч.

Доставка на храна за кучета и котки в Общински приют за безстопанствени животни

Процедура: ограничена процедура


Документация за обществена поръчка

Качено на: 27.05.2017 г.| 10:39:11 ч. .rar/171.00 KB ]

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 29.05.2017 г.| 14:43:38 ч. .pdf/208.39 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 29.05.2017 г.| 14:43:38 ч. .pdf/392.63 KB ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 16.06.2017 г.| 15:08:56 ч. .pdf/156.81 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 05.07.2017 г.| 16:59:26 ч. .pdf/116.69 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 13.07.2017 г.| 13:15:55 ч. .pdf/141.37 KB ]

Доклад до Възложителя

Качено на: 13.07.2017 г.| 13:15:55 ч. .pdf/210.41 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 13.07.2017 г.| 13:15:55 ч. .rar/500.42 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 25.08.2017 г.| 15:39:44 ч. .pdf/242.75 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 25.08.2017 г.| 15:39:44 ч. .pdf/95.56 KB ]

Приложение към договор

Качено на: 25.08.2017 г.| 15:46:06 ч. .pdf/365.31 KB ]

Обявление за приключване на договор 2017-029. кучета 2017.pdf

Качено на: 26.08.2019 г.| 16:14:06 ч. pdf/48.22 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/