Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2019-038

Публикувано на: 20.06.2019 г. | 11:34:25 ч.

Доставка на храна за кучета и котки в Общински приют за безстопанствени животни

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 20.06.2019 г.| 14:29:29 ч. .pdf/68.35 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 20.06.2019 г.| 14:29:29 ч. .pdf/114.95 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 20.06.2019 г.| 14:29:29 ч. .doc/321.50 KB ]

Проект на договор

Качено на: 20.06.2019 г.| 14:29:29 ч. .docx/51.53 KB ]

Техническо предложение

Качено на: 20.06.2019 г.| 14:29:29 ч. .docx/40.42 KB ]

Ценово предложение

Качено на: 20.06.2019 г.| 14:29:29 ч. .docx/36.14 KB ]

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 20.06.2019 г.| 14:29:29 ч. .zip/87.97 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 20.06.2019 г.| 14:29:29 ч. .docx/47.96 KB ]

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 12.07.2019 г.| 15:37:22 ч. .pdf/15.44 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/