Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-096

Публикувано на: 06.12.2016 г. | 13:26:10 ч.

Доставка на хранителни продукти за ДСП, ДСХ, СПОТ, Детска ясла с. Ново село, ДМК, проект

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура

Качено на: 09.12.2016 г.| 10:50:10 ч. .pdf/200.97 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 09.12.2016 г.| 10:50:10 ч. .pdf/605.63 KB ]

Документация за обществена поръчка

Качено на: 10.12.2016 г.| 16:06:22 ч. .rar/267.87 KB ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 05.01.2017 г.| 14:24:58 ч. .pdf/121.00 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 26.01.2017 г.| 13:50:53 ч. .pdf/101.47 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 14.02.2017 г.| 13:34:21 ч. .pdf/172.08 KB ]

Доклад до Възложителя

Качено на: 14.02.2017 г.| 13:34:21 ч. .pdf/180.81 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 14.02.2017 г.| 13:34:21 ч. .pdf/187.22 KB ]

Протокол №2 от работата на комисията

Качено на: 14.02.2017 г.| 13:34:21 ч. .pdf/207.58 KB ]

Решение на Кмета на Община Русе (на осн. чл.112, ал.3 от ЗОП)

Качено на: 28.11.2017 г.| 14:46:49 ч. .pdf/45.35 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №2 и приложения

Качено на: 06.12.2017 г.| 10:41:24 ч. .rar/607.00 KB ]

Обявление за възложена поръчка за Обособена позиция № 2

Качено на: 06.12.2017 г.| 10:44:25 ч. .pdf/297.76 KB ]

Решение на Кмета на Община Русе (на осн. чл.112, ал.3 от ЗОП)

Качено на: 08.01.2018 г.| 11:43:19 ч. .pdf/43.02 KB ]

Решение за прекратяване на обособена позиция № 15

Качено на: 08.01.2018 г.| 11:43:19 ч. .pdf/57.44 KB ]

Обявление за невъзлагане на Обособена позиция №15

Качено на: 25.01.2018 г.| 13:25:52 ч. .pdf/313.34 KB ]

Обявление за възложена поръчка за Обособени позиции № 1 и №10

Качено на: 26.01.2018 г.| 11:49:58 ч. .pdf/386.13 KB ]

Договори за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции и приложения

Качено на: 26.01.2018 г.| 13:18:17 ч. .rar/689.80 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка за Обособена позиция №4

Качено на: 13.04.2018 г.| 13:24:43 ч. .rar/284.76 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 13.04.2018 г.| 13:24:43 ч. .pdf/303.27 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/