Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-090

Публикувано на: 21.11.2016 г. | 14:22:42 ч.

Доставка на информационни материали в рамките на Бюджетна линия „Техническа помощ“ за Община Русе – Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по две обособени позиции

Процедура: ограничена процедура

Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП

Качено на: 21.11.2016 г.| 14:22:42 ч. .doc/71.00 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 15.12.2016 г.| 10:53:33 ч. .pdf/431.45 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 15.12.2016 г.| 10:59:08 ч. .pdf/455.17 KB ]

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 2016-090.11Annex Edinen narychnik za informacia i komunikacia.pdf

Качено на: 15.12.2016 г.| 11:02:00 ч. pdf/6.74 MB ]

Документация за обществена поръчка

Качено на: 15.12.2016 г.| 11:18:31 ч. .doc/693.50 KB ]

Окончателно становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП

Качено на: 03.01.2017 г.| 13:06:10 ч. .doc/67.00 KB ]

Решение за прекратяване на обществена поръчка

Качено на: 03.01.2017 г.| 14:03:06 ч. .pdf/361.15 KB ]

Обявление за възложена поръчка - информация относно невъзлагане

Качено на: 19.01.2017 г.| 17:24:28 ч. .pdf/394.08 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/