Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-041

Публикувано на: 15.05.2018 г. | 16:17:31 ч.

Доставка на канцеларски материали, оригинални и зареждане с тонер касети за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители, които не са самостоятелни юридически лица и проект

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура

Качено на: 17.05.2018 г.| 14:34:11 ч. .pdf/112.57 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 17.05.2018 г.| 14:34:28 ч. .pdf/243.98 KB ]

Методика за оценка на постъпилите оферти

Качено на: 17.05.2018 г.| 14:35:09 ч. .docx/13.59 KB ]

Технически спецификации по трите обособени позиции

Качено на: 17.05.2018 г.| 14:36:18 ч. .rar/131.53 KB ]

Документация за обществената поръчка и образци

Качено на: 17.05.2018 г.| 14:37:21 ч. .docx/206.31 KB ]

Приложение 3 към образеца на ценово предложение по обособена позиция № 3

Качено на: 17.05.2018 г.| 14:38:09 ч. .xlsx/47.39 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 17.05.2018 г.| 14:38:31 ч. .zip/92.48 KB ]

Проект на договор

Качено на: 17.05.2018 г.| 14:38:44 ч. .docx/25.56 KB ]

Разсяснение по постъпило запитване

Качено на: 30.05.2018 г.| 15:17:51 ч. .pdf/36.94 KB ]

Разяснение по постъпило запитване - 2

Качено на: 08.06.2018 г.| 11:14:39 ч. .pdf/32.31 KB ]

Протокол № 1 от работата на Комисията

Качено на: 27.06.2018 г.| 15:14:05 ч. .pdf/63.90 KB ]

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Качено на: 03.07.2018 г.| 16:39:32 ч. .doc/30.00 KB ]

Протокол № 2, 3 и 4 и Доклад по чл. 60 ал. 1 от ППЗОП

Качено на: 25.07.2018 г.| 10:54:07 ч. .pdf/285.41 KB ]

Решение за класиране на участниците

Качено на: 25.07.2018 г.| 10:54:28 ч. .pdf/218.30 KB ]

Сключени договори и приложения

Качено на: 25.09.2018 г.| 16:13:50 ч. .rar/1.64 MB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 25.09.2018 г.| 16:23:07 ч. .pdf/221.33 KB ]

Обявление за приключил договор - по обособена позиция № 3

Качено на: 25.09.2019 г.| 14:16:57 ч. ]

Обявление за приключил договор по ОП № 1

Качено на: 09.10.2019 г.| 15:39:00 ч. ]

Обявление за приключил договор по ОП № 2

Качено на: 09.10.2019 г.| 16:24:35 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/