Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2019-053

Публикувано на: 22.08.2019 г. | 11:14:21 ч.

Доставка на съдове и прибори за хранене за еднократна употреба за Домашен социален патронаж /ДСП/, Социално предприятие обществена трапезария /СПОТ/ и Детска млечна кухня /ДМК/

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура

Качено на: 22.08.2019 г.| 14:27:02 ч. .pdf/70.87 KB ]

Обявление за поръчка

Качено на: 22.08.2019 г.| 14:27:28 ч. .pdf/109.72 KB ]

Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 22.08.2019 г.| 14:38:59 ч. .zip/85.13 KB ]

Образец - техническо предложение

Качено на: 22.08.2019 г.| 14:38:59 ч. .docx/28.38 KB ]

Образец - ценово предложение

Качено на: 22.08.2019 г.| 14:38:59 ч. .docx/28.75 KB ]

Условия - запазена поръчка

Качено на: 22.08.2019 г.| 14:38:59 ч. .docx/39.84 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 22.08.2019 г.| 14:38:59 ч. .docx/34.96 KB ]

Проект на договор

Качено на: 22.08.2019 г.| 14:38:59 ч. .docx/30.00 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 22.08.2019 г.| 14:42:37 ч. .doc/326.50 KB ]

Приложение №1

Качено на: 22.08.2019 г.| 14:46:47 ч. .xls/30.00 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 24.09.2019 г.| 16:23:28 ч. .docx/14.19 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 09.10.2019 г.| 14:13:33 ч. .pdf/23.65 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 09.10.2019 г.| 14:13:33 ч. .pdf/101.82 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 22.11.2019 г.| 10:31:19 ч. .pdf/97.28 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка и приложения

Качено на: 22.11.2019 г.| 10:31:19 ч. .rar/119.54 KB ]

Обявление за приключване на договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 28.05.2021 г.| 13:39:39 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/