Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2017-021

Публикувано на: 25.04.2017 г. | 13:43:51 ч.

Доставка на съдове и прибори за хранене за еднократна употреба за ДСП, СПОТ и ДМК – гр. Русе

Процедура: ограничена процедура


Документация за обществена поръчкаа

Качено на: 25.04.2017 г.| 15:45:22 ч. .rar/267.26 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 25.04.2017 г.| 15:32:54 ч. .pdf/363.29 KB ]

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 25.04.2017 г.| 15:39:44 ч. .pdf/195.34 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 26.05.2017 г.| 14:41:32 ч. .pdf/118.40 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 13.06.2017 г.| 10:56:36 ч. .pdf/106.29 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 13.06.2017 г.| 11:02:28 ч. .pdf/214.60 KB ]

Утвърден Протокол от работата на комисията

Качено на: 13.06.2017 г.| 11:02:28 ч. .pdf/138.04 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка и приложения

Качено на: 21.11.2017 г.| 15:26:46 ч. .rar/763.37 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 21.11.2017 г.| 15:26:46 ч. .pdf/309.72 KB ]

Обявление за приключване на договор

Качено на: 03.12.2019 г.| 16:30:53 ч. .pdf/21.57 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/