Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2017-085

Публикувано на: 22.12.2017 г. | 10:33:16 ч.

„Доставка на специализирани автомобили и машина за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители“ по обособени позиции.

Процедура: ограничена процедура


Проект на договор за ОП №1

Качено на: 28.12.2017 г.| 10:38:00 ч. .doc/145.00 KB ]

Документация за обществена поръчка

Качено на: 28.12.2017 г.| 10:37:46 ч. .doc/528.50 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 28.12.2017 г.| 10:37:28 ч. .pdf/519.96 KB ]

Решение за откриване на обществена поръчка

Качено на: 28.12.2017 г.| 10:37:14 ч. .pdf/213.99 KB ]

Проект на договор за ОП №2

Качено на: 28.12.2017 г.| 10:38:14 ч. .doc/148.50 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 01.03.2018 г.| 16:50:55 ч. .pdf/23.89 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 16.03.2018 г.| 15:56:25 ч. .pdf/71.56 KB ]

Протокол №1 и Протокол №2 от работата на комисията

Качено на: 16.03.2018 г.| 15:57:14 ч. .pdf/327.66 KB ]

Доклад от работата на комисията

Качено на: 16.03.2018 г.| 15:57:30 ч. .pdf/328.03 KB ]

Договор за обособена позиция №1 и приложения

Качено на: 17.05.2018 г.| 11:31:16 ч. .pdf/1.63 MB ]

Договор за обособена позиция №2 и приложения

Качено на: 17.05.2018 г.| 11:31:41 ч. .pdf/1.77 MB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 17.05.2018 г.| 11:41:57 ч. .pdf/61.31 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/