Пропускане до съдържанието на страницата

Геодезическа проверка на строежи за жилищни

Геодезическа проверка на строежи за жилищни, обществени и производствени сгради, инженерна инфраструктура по чл. 159, ал. 3 от Закона за устройство на територията се извършва за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Основание: Закон за устройство на територията

Срок на изпълнение: 7 дни

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • разрешение за строеж;
  • Одобрен инвестиционен проект /копие - от плана за трасиране/;

- Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж /Протокол образец 2/;

- Документ за платена такса.

За услугата се заплаща такса: 55,00 лева лева по чл. 59в, т. 6 от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка:

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 07

 

Заявление за извършване геодезическа проверка на строежи за жилищни

Услугата се изпълнява от "Устройствени планове и кадастър"

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/