Геодезическа проверка на строежи за жилищни

Геодезическа проверка на строежи за жилищни, обществени и производствени сгради, инженерна инфраструктура (по чл. 159, ал. 3 от Закона за устройство на територията)

  • Необходими документи
    • искане по образец
    • разрешение за строеж
    • протокол за строителна линия
    • копие от плана за трасиране
  • Такса – 55,00 лева 

Срок на изпълнение - 7 дни

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/