Пропускане до съдържанието на страницата

Географска характеристика

Община Русе се намира в Североизточна България. На север граничи с р. Дунав, която е държавна граница с Република Румъния. Разположена е на 496 км от устието на реката.

Отстоянието на град Русе от столицата София е 324 км, а от Букурещ - 60 км. Река Дунав свързва Русе с десет държави: Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватска, Сърбия, Румъния, България, Молдова и Украйна.

Гр. Русе е и административен център на Област Русе, включваща още общините: Сливо поле, Иваново, Борово, Бяла, Ветово, Две могили и Ценово и на Северен Централен район, включващ областите: Русе, Велико Търново, Плевен, Габрово и Ловеч.

Русе е разположен на високия терасиран дунавски бряг. Територията му има формата на елипса, ориентирана с дългата си ос по крайбрежието на разстояние 11 км. Средната надморска височина е 45,5 метра.

Градът има добре оформена централна зона, пояс от жилищни квартали и две промишлени зони - Източна и Западна, където е концентрирана по-голямата част от индустрията на Русе.


https://www.livechatalternative.com/