Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2019-068

Публикувано на: 31.12.2019 г. | 10:48:07 ч.

„Идейно проектиране на анаеробна инсталация и на съпътстващата инфраструктура по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“

Процедура: ограничена процедура


Пазарни консултации

Качено на: 28.10.2019 г.| 16:44:57 ч. .pdf/362.97 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 08.11.2019 г.| 11:05:08 ч. .pdf/86.69 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:54:04 ч. .pdf/171.10 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:54:37 ч. .doc/525.00 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:54:50 ч. .doc/398.50 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:55:03 ч. .doc/128.00 KB ]

Проект на договор

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:55:17 ч. .doc/358.00 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:55:30 ч. .zip/87.73 KB ]

Образец- опис

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:55:43 ч. .doc/81.50 KB ]

Образец- ЕЕДОП

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:55:56 ч. .docx/41.13 KB ]

Образец- Предложение за изпълнение на поръчката

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:56:13 ч. .doc/541.00 KB ]

Образец- Ценово предложение

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:56:30 ч. .doc/536.50 KB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Качено на: 25.11.2019 г.| 10:37:52 ч. .pdf/73.67 KB ]

Разяснение №1

Качено на: 05.12.2019 г.| 16:29:06 ч. .pdf/72.11 KB ]

Разяснение №2

Качено на: 10.12.2019 г.| 15:42:17 ч. .pdf/66.71 KB ]

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 13.12.2019 г.| 17:23:48 ч. .pdf/27.53 KB ]

Обявление за възложена поръчка - в част невъзлагане

Качено на: 31.12.2019 г.| 10:48:03 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/