Номер: 2019-068

Публикувано на: 31.12.2019 г. | 10:48:07 ч.

„Идейно проектиране на анаеробна инсталация и на съпътстващата инфраструктура по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“

Процедура: ограничена процедура


Пазарни консултации

Качено на: 28.10.2019 г.| 16:44:57 ч. .pdf/362.97 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 08.11.2019 г.| 11:05:08 ч. .pdf/86.69 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:54:04 ч. .pdf/171.10 KB ]

Указания за подготовка на офертите

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:54:37 ч. .doc/525.00 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:54:50 ч. .doc/398.50 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:55:03 ч. .doc/128.00 KB ]

Проект на договор

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:55:17 ч. .doc/358.00 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:55:30 ч. .zip/87.73 KB ]

Образец- опис

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:55:43 ч. .doc/81.50 KB ]

Образец- ЕЕДОП

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:55:56 ч. .docx/41.13 KB ]

Образец- Предложение за изпълнение на поръчката

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:56:13 ч. .doc/541.00 KB ]

Образец- Ценово предложение

Качено на: 08.11.2019 г.| 10:56:30 ч. .doc/536.50 KB ]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Качено на: 25.11.2019 г.| 10:37:52 ч. .pdf/73.67 KB ]

Разяснение №1

Качено на: 05.12.2019 г.| 16:29:06 ч. .pdf/72.11 KB ]

Разяснение №2

Качено на: 10.12.2019 г.| 15:42:17 ч. .pdf/66.71 KB ]

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 13.12.2019 г.| 17:23:48 ч. .pdf/27.53 KB ]

Обявление за възложена поръчка - в част невъзлагане

Качено на: 31.12.2019 г.| 10:48:03 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/