Пропускане до съдържанието на страницата

Информация за Е-услуги

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

2. Препоръчително е да притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване.

3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

Ако отговаряте на горните изисквания може да продължите към използването на електронните услуги, предоставяни от Община Русе.


https://www.livechatalternative.com/