Инспектори от Община Русе маркираха първите 19 стари автомобила за преместване

четвъртък, 11 февруари 2021

На 5 февруари на територията на Община Русе е извършена комисия за излезли от употреба моторни превозни средства. Общински екоинспектори са маркирали 19 видимо неизползваеми автомобила със стикери-предписания по кварталите.

Гражданите, чиито коли са обозначени с такъв стикер, са длъжни в 14-дневен срок да премахнат собствеността си. Тя трябва да бъде изместена в частен имот или да я предадат в определените за това пунктове.  Преместването на автомобилите на друго място, което е общинска или държавна собственост, няма да спре изпълнението на предписанието. След изтичането на определения срок на собствениците ще бъдат издавани заповеди за принудително премахване на превозни средства.  При неизпълнение на заповедта в срок возилата ще бъдат репатрирани от фирма „Мегапартс“ до площадка за съхранението им.  Амортизираните автомобили ще останат 3 месеца там. Ако не бъдат  потърсени в рамките на този срок, ще бъдат разкомплектовани и предадени за рециклиране.

Собствениците, потърсили имуществото си в тримесечния срок, ще трябва да платят такса от 4 лв. за всеки ден престой, както и 30 лв. за репатриране.

Списък на маркираните превозни средства може да намерите тук.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/