Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2017-019

Публикувано на: 21.04.2017 г. | 14:55:23 ч.

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Русе

Процедура: ограничена процедура

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 24.04.2017 г.| 10:57:34 ч. .pdf/203.37 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 24.04.2017 г.| 10:57:34 ч. ..pdf/680.28 KB ]

Документация за участие

Качено на: 25.04.2017 г.| 14:01:16 ч. ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 22.05.2017 г.| 16:49:03 ч. .pdf/162.54 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 11.07.2017 г.| 15:11:12 ч. .pdf/504.17 KB ]

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществената поръчка

Качено на: 25.07.2017 г.| 17:28:23 ч. .docx/20.53 KB ]

Доклад до Възложителя

Качено на: 15.08.2017 г.| 13:48:32 ч. .pdf/167.41 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 15.08.2017 г.| 13:48:32 ч. .rar/362.28 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 15.08.2017 г.| 13:48:32 ч. .pdf/106.67 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №2 и приложения

Качено на: 09.10.2017 г.| 16:42:11 ч. .rar/7.21 MB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 09.10.2017 г.| 16:48:21 ч. .pdf/280.84 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №1 и приложения

Качено на: 01.12.2017 г.| 15:55:55 ч. .rar/2.56 MB ]

Обявление за възложена поръчка Обособена позиция №1

Качено на: 01.12.2017 г.| 15:55:55 ч. .pdf/338.48 KB ]

Обявление за приключване на договор ОП2

Качено на: 09.09.2020 г.| 14:53:19 ч. pdf/42.32 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/