Пропускане до съдържанието на страницата

Искане за издаване на удостоверение за постоянен адрес

Удостоверението се издава за да бъде удостоверен последният заявен постоянен адрес от едно лице

• Правно основание – чл.24, ал.2 от Закона за гражданската регистрация и чл. 22 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

Допустим заявител – Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (Изтегли)

 

Срок за изпълнение и такси за издаване на  удостоверение за постоянен адрес:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

За издаване на Приложение Х към Регламента на многоезичните стандартни удостоверения – Местоживеене и/или Местопребиваване – приложено, към удостоверение за постоянен адрес и съответно към удостоверение за настоящ адрес:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 

Работна карта за удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/