Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-021

Публикувано на: 21.03.2018 г. | 14:25:19 ч.

„Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица.”

Процедура: ограничена процедура


Указания и образци на документи

Качено на: 21.03.2018 г.| 14:55:27 ч. .rar/242.83 KB ]

Технически спецификации

Качено на: 21.03.2018 г.| 14:45:01 ч. .docx/36.75 KB ]

Информация до АОП за публикувана обява за обществена поръчка

Качено на: 21.03.2018 г.| 15:10:44 ч. .pdf/56.96 KB ]

Информация по чл.44 от Закона за обществените поръчки

Качено на: 21.03.2018 г.| 14:52:30 ч. .pdf/31.34 KB ]

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Качено на: 21.03.2018 г.| 14:45:24 ч. .pdf/752.17 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 21.03.2018 г.| 14:53:15 ч. .docx/23.74 KB ]

Проект на договор

Качено на: 21.03.2018 г.| 14:57:52 ч. .docx/42.09 KB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Качено на: 30.03.2018 г.| 09:30:45 ч. .pdf/65.68 KB ]

Утвърден Протокол от работата на комисията

Качено на: 20.04.2018 г.| 09:40:28 ч. .pdf/282.73 KB ]

Приложения към договор

Качено на: 19.06.2018 г.| 17:13:53 ч. .pdf/2.19 MB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 22.06.2018 г.| 17:23:11 ч. .pdf/268.19 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/