Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на препис – извлечение от акт за смърт (втори и/или следващ)

Издава се за втори и следващ път за лица, за които има съставен на акт за сключен граждански брак на територията на Община Русе от общината/кметството по местосъхранение на регистъра 
• Правно основание – чл.88, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
• Допустим заявител – наследниците на починалото лице от акта за смърт; трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно или по реда на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. 
 

За издаване на препис-извлечение от Акт за смърт за втори и следващ път:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 

За издаване на многоезично извлечение от акт за смърт на лица, починали на територията на община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 

За издаване на многоезично извлечение от акт за смърт на лица, починали, след 01.01.2000 г.  в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

 

За издаване на Приложение III към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Смърт – приложено към препис-извлечение от акт за смърт на лица, починали на територията на община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 

За издаване на Приложение III към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Смърт – приложено към препис-извлечение от акт за смърт на лица, починали след 01.01.2000 г.  в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/