Издаване на разрешения или предписания за проектиране на подробни устройствени планове

Издаване на разрешения или предписания за проектиране на подробни устройствени планове

  • Необходими документи
  • Такси - 80, 00 лева
  • Срок на изпълнение – 14 дни и 30 дни

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/