Издаване на скици за недвижими имоти и линейни обекти

Издаване на скици за недвижими имоти

 • Необходими документи
  • искане по образец (в искането се вписва предназначението на скицата – за нотариус, за съда, за проектиране, за проучване, за узаконяване)
  • документ за собственост или право на строеж
 • Такса – 25,00  лева
 • Срок за изпълнение - 7 дни  

 

Издаване на скици за линейни обекти

 • Необходими документи
  • искане по образец (в искането се вписва предназначението на скицата - за проектиране, за проучване, за узаконяване)
  • документ за собственост или право на строеж 
 • Такса – 25,00 лева/брой
 • Срок на изпълнение - 7 дни

 

Работна карта за издаване на скици за недвижими имоти и линейни обекти

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/