Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на удостоверения за идентичност на поземлени имоти и квартали

Издава се удостоверение за идентичност на имота, отнасящ се до данните в документа за собственост и действащия в момент план на населеното място - кадастрален, регулационен или подробен устройствен план.

Основание: Закон за устройство на територията – чл. 16, ал. 6

Срок за изпълнение: 7 дни

 

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/2082

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Отдел "Информационно и административно и обслужване"

Адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. Олимпи Панов № 6, п.к. 7000

Телефон за връзка: 082/830 213
Работно време: от 08:30 до 17:30, От понеделник до петък, с обедна почивка от 12:00 до 13:00.

Необходими документи:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост на имот и/или учредено право на строеж;
  • Удостоверение за наследници – при необходимост;
  • Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник.

За услугата се заплаща такса: 20,00  лева по чл. 42, т. 12.2 от Наредба № 16 на Общински съвет - Русе

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати в брой, чрез ПОС устройство в центъра за административно обслужване или по банков път за сметка на Община Русе:

Банкова сметка

ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД , ФЦ РУСЕ

BIC код: IORTBGSF

Банкова сметка BG 96IORT73798400080000

Код за вид плащане: 44 80 01

 

Заявление за издаване на удостоверение

Удостоверението се издава от отдел "Устройствени планове и кадастър".

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/