Издаване на удостоверения за идентичност на поземлени имоти и квартали

Издаване на удостоверения за идентичност на поземлени имоти и квартали

  • Необходими документи
  • Такса – 20,00 лева
  • Срок на изпълнение - 7 дни

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/