Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат

Издава се за втори и следващ път за лица, за които има съставен на акт за сключен граждански брак на територията на Община Русе от общината/кметството по местосъхранение на регистъра 
• Правно основание – чл.88, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
• Допустим заявител – страните по акта за сключен граждански брак; трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно или по реда на Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. 
 

Срок за изпълнение и такси за издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 

За издаване на препис-извлечение от Акт за сключен граждански брак:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 

За издаване на многоезично извлечение от акт за сключен граждански брак на лица, сключили граждански брак в община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 

За издаване на многоезично извлечение от Акт за сключен граждански брак на лица, сключили граждански брак, след 01.01.2000 г.  в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

 

За издаване на Приложение IV към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Брак – приложено към удостоверение за удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за граждански брак, сключен в община Русе:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 

За издаване на Приложение IV към Регламента на многоезичните стандартни  удостоверения – Брак – приложено към удостоверение за удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за граждански брак, сключен след 01.01.2000 г.  в друго населено място:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

 


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/