Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние

• Правно основание – чл.24, ал.2, чл.38, ал.4 от Закона за гражданската регистрация
• Допустим заявител – лицето, за което е установена липса на съставен акт за раждане или негов законен представител
• Необходими документи 
o заявление (образец от Центъра за административни услуги и информация) 
o документ за самоличност на заинтересованото лице.


Срок за изпълнение и такси за издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

НАЗАД

 


https://www.livechatalternative.com/