Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Удостоверението се издава за да бъде удостоверен последният заявен настоящ адрес от едно лице

• Правно основание – чл.24, ал.2 , чл. 99 във вр. с чл. 92 от Закона за гражданската регистрация и чл. 23 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението

• Допустим заявител – Заявяването се извършва лично, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

За малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители

 

ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (Изтегли)

 

Срок за изпълнение и такси за издаване на удостоверение за настоящ адрес:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

За издаване на Приложение Х към Регламента на многоезичните стандартни удостоверения – Местоживеене и/или Местопребиваване – приложено, към удостоверение за постоянен адрес и съответно към удостоверение за настоящ адрес:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 

Работна карта за удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/