Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

• Правно основание – чл.24, ал.2 от Закона за гражданската регистрация, чл. 21 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението 
• Допустим заявител – издава се на лицето, за което се отнася или на трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. 
Удостоверението се издава, когато чуждият гражданин желае да сключи брак с лице, което е вписано в регистъра на населението и което е дало писмено съгласието си чрез декларация по образец за вписване на личните му данни в утвърдения образец


ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО (Изтегли)


Срок за изпълнение и такси за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България:

а) обикновена услуга – срок за изпълнение 72 часа от заявяване – 5,00 лв. за 1 брой.

б) бърза услуга – срок за изпълнение 24 часа от заявяване – 10,00 лв. за 1 брой.

 в) експресна услуга - срок за изпълнение до 6 часа от заявяване – 15,00 лв. за 1 брой.

 

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/