Пропускане до съдържанието на страницата

Издаване на заверени копия от документи

За издаване на заверени копия от актове по гражданско състояние; други документи приложени към тях; страници от стар семеен регистър; личен регистрационен картон:

а) за първа страница – 4,00 лв.

б) за всяка следваща – 3,00 лв.

 

НАЗАД


https://www.livechatalternative.com/