Номер: 2018-055

Публикувано на: 07.08.2018 г. | 13:36:48 ч.

Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки чрез приложимия способ по Закона за обществените поръчки за три дейности

Процедура: ограничена процедура


Обява за общестена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

Качено на: 07.08.2018 г.| 14:04:28 ч. .pdf/244.02 KB ]

Информация до АОП за публикувана обява

Качено на: 07.08.2018 г.| 14:04:51 ч. .pdf/35.81 KB ]

Методика

Качено на: 07.08.2018 г.| 14:05:00 ч. .docx/839.77 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 07.08.2018 г.| 14:05:11 ч. .docx/845.48 KB ]

Образци на документи

Качено на: 07.08.2018 г.| 14:05:24 ч. .docx/866.23 KB ]

Проект на договор

Качено на: 07.08.2018 г.| 14:05:36 ч. .doc/964.00 KB ]

Указания за попълване на образците

Качено на: 07.08.2018 г.| 14:06:00 ч. .docx/85.53 KB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Качено на: 15.08.2018 г.| 09:43:06 ч. .pdf/35.75 KB ]

Утвърден протокол от работата на Комисията

Качено на: 14.09.2018 г.| 15:30:18 ч. .pdf/130.33 KB ]

Сключен договор и приложения към него

Качено на: 09.10.2018 г.| 17:04:16 ч. .rar/1.42 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd