Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2017-020

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Изготвяне на инвестиционен технически проект за обекти общинска собственост по обособени позиции

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедурата

Качено на: 24.04.2017 г.| 13:43:11 ч. .pdf/262.52 KB ]

Обявление за обществената поръчка

Качено на: 24.04.2017 г.| 13:43:20 ч. .pdf/997.30 KB ]

Документация за участие

Качено на: 25.04.2017 г.| 13:55:46 ч. .rar/4.73 MB ]

Отговор на постъпило писмено запитване

Качено на: 18.05.2017 г.| 16:59:23 ч. .docx/15.29 KB ]

Отговор на постъпило писмено запитване - 2

Качено на: 22.05.2017 г.| 16:55:52 ч. .pdf/88.08 KB ]

Протокол № 1 от заседание на комисията

Качено на: 20.06.2017 г.| 15:51:21 ч. .pdf/203.75 KB ]

Решение за прекратяване на обособени позиции №5 и №6

Качено на: 13.07.2017 г.| 10:54:09 ч. .pdf/170.78 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 14.07.2017 г.| 11:15:21 ч. .pdf/119.63 KB ]

Решение за класиране на участниците; Решение за прекратяване на обособени позиции №1, №2 и №7

Качено на: 09.08.2017 г.| 15:28:14 ч. .pdf/467.21 KB ]

Доклад до Възложителя

Качено на: 09.08.2017 г.| 15:28:14 ч. .pdf/466.05 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 09.08.2017 г.| 15:28:14 ч. .rar/497.45 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 10.10.2017 г.| 17:03:32 ч. .pdf/357.70 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №11

Качено на: 10.10.2017 г.| 17:03:32 ч. .rar/815.31 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособени позиции №4, №8, №9 и №10

Качено на: 16.10.2017 г.| 16:53:00 ч. .rar/6.42 MB ]

Обявление за възложена поръчка за Обособени позиции №4, №8, №9 и №10

Качено на: 16.10.2017 г.| 16:53:00 ч. .pdf/537.97 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №3

Качено на: 30.10.2017 г.| 14:58:01 ч. .rar/941.40 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 30.10.2017 г.| 14:58:01 ч. .pdf/305.80 KB ]

Обявление за приключване на договори по Обособени позиции № 8 и 9

Качено на: 28.03.2018 г.| 16:57:11 ч. .pdf/281.26 KB ]

Информация за приключване на договор № ЗОП - 97 от 10.10.2017г.

Качено на: 06.06.2018 г.| 15:59:51 ч. .pdf/132.16 KB ]

Информация за приключване на договор № ЗОП - 91 от 04.10.2017г.

Качено на: 11.06.2018 г.| 11:12:50 ч. .pdf/143.06 KB ]

Информация за приключване на договор № ЗОП - 95 от 10.10.2017г.

Качено на: 01.08.2018 г.| 15:27:06 ч. .pdf/133.07 KB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по Обособена позиция №3

Качено на: 24.01.2020 г.| 15:05:24 ч. .pdf/60.17 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/