Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2019-064

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционни проекти, на обекти общинска собственост по обособени позиции

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 08.10.2019 г.| 14:12:50 ч. .pdf/71.58 KB ]

Покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 08.10.2019 г.| 14:12:50 ч. .pdf/190.34 KB ]

Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 08.10.2019 г.| 14:12:50 ч. .zip/90.99 KB ]

Образци позиция №1

Качено на: 08.10.2019 г.| 14:12:50 ч. .doc/105.50 KB ]

Образци позиция №2

Качено на: 08.10.2019 г.| 14:12:50 ч. .doc/146.00 KB ]

Проект на договор позиция №1

Качено на: 08.10.2019 г.| 14:12:50 ч. .docx/96.10 KB ]

Проект на договор позиция №2

Качено на: 08.10.2019 г.| 14:12:50 ч. .doc/125.50 KB ]

Протокол №1 от работата на комисията

Качено на: 30.10.2019 г.| 09:23:21 ч. .pdf/36.79 KB ]

Покана за провеждане на преговори за определяне на клаузите на договора

Качено на: 12.11.2019 г.| 14:19:19 ч. .pdf/16.13 KB ]

Решение за класиране; Доклад и протоколи от работата на комисията

Качено на: 22.11.2019 г.| 13:46:32 ч. .pdf/111.42 KB ]

Обявление за възложена поръчка

Качено на: 06.01.2020 г.| 13:51:28 ч. .pdf/132.67 KB ]

Договори за възлагане на обществена поръчка и приложения

Качено на: 06.01.2020 г.| 13:51:50 ч. .rar/378.48 KB ]

Обявление за приключване на договор

Качено на: 27.05.2020 г.| 11:30:52 ч. .pdf/68.97 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/