Номер: 2018-074

Публикувано на: 18.10.2018 г. | 16:03:53 ч.

Изготвяне на съвместна маркетингова стратегия включваща общо брандиране и промотиране на туристическия маршрут

Процедура: ограничена процедура


Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал. 3 от ЗОП

Качено на: 18.10.2018 г.| 16:21:55 ч. .pdf/139.01 KB ]

Информация до АОП за публикувана обява

Качено на: 18.10.2018 г.| 16:24:20 ч. .pdf/31.67 KB ]

Методика

Качено на: 18.10.2018 г.| 16:25:41 ч. .docx/852.27 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 18.10.2018 г.| 16:26:59 ч. .docx/861.68 KB ]

Образци на документи

Качено на: 18.10.2018 г.| 16:30:04 ч. .docx/889.07 KB ]

Указания за подготовка на образците

Качено на: 18.10.2018 г.| 16:31:36 ч. .docx/786.65 KB ]

Проект на договор

Качено на: 18.10.2018 г.| 16:36:41 ч. .docx/801.76 KB ]

Информация за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти

Качено на: 30.10.2018 г.| 09:34:40 ч. .pdf/31.94 KB ]

Информация по чл. 44 от ЗОП 2018-074.44 от ЗОП.docx

Качено на: 31.10.2018 г.| 16:00:25 ч. docx/762.89 KB ]

Приемо-предавателен протокол

Качено на: 31.10.2018 г.| 16:05:05 ч. .pdf/58.58 KB ]

Протокол от работата на Комисията

Качено на: 16.01.2019 г.| 11:13:12 ч. .pdf/187.70 KB ]

Сключен договор и приложения към него

Качено на: 14.02.2019 г.| 15:21:32 ч. .rar/1.02 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/