Номер: 2018-065

Публикувано на: 10.10.2018 г. | 11:56:59 ч.

Изграждане на дъждовна канализация в района на кръстовището на ул. „България“ и ул. „Стефан Караджа“, в гр. Мартен, за отводняване на общински терени застрашаващи жилищни домове от наводняване

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедурата

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:35:00 ч. .pdf/98.98 KB ]

обявление

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:35:34 ч. ]

документация и образци

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:36:45 ч. .docx/88.54 KB ]

проект на договор

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:37:09 ч. .docx/54.06 KB ]

методика за оценка

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:37:21 ч. .odt/16.18 KB ]

техническа спецификация

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:37:45 ч. .docx/241.75 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:38:30 ч. .rar/88.46 KB ]

количествена сметка, приложение към ценово предложение

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:39:46 ч. .xls/43.50 KB ]

проекти

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:40:27 ч. .rar/9.15 MB ]

протокол 1

Качено на: 26.11.2018 г.| 16:22:41 ч. .pdf/49.91 KB ]

съобщение за отваряне на цени

Качено на: 13.12.2018 г.| 10:20:02 ч. .doc/30.00 KB ]

протокол 2

Качено на: 31.12.2018 г.| 10:53:07 ч. .pdf/66.13 KB ]

протокл 3

Качено на: 31.12.2018 г.| 10:53:35 ч. .pdf/23.68 KB ]

решение

Качено на: 31.12.2018 г.| 10:53:50 ч. .pdf/17.70 KB ]

договор

Качено на: 06.02.2019 г.| 11:47:51 ч. .pdf/1.24 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/