Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-065

Публикувано на: 10.10.2018 г. | 11:56:59 ч.

Изграждане на дъждовна канализация в района на кръстовището на ул. „България“ и ул. „Стефан Караджа“, в гр. Мартен, за отводняване на общински терени застрашаващи жилищни домове от наводняване

Процедура: ограничена процедура


Решение за откриване на процедурата

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:35:00 ч. .pdf/98.98 KB ]

обявление

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:35:34 ч. ]

документация и образци

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:36:45 ч. .docx/88.54 KB ]

проект на договор

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:37:09 ч. .docx/54.06 KB ]

методика за оценка

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:37:21 ч. .odt/16.18 KB ]

техническа спецификация

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:37:45 ч. .docx/241.75 KB ]

еЕЕДОП

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:38:30 ч. .rar/88.46 KB ]

количествена сметка, приложение към ценово предложение

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:39:46 ч. .xls/43.50 KB ]

проекти

Качено на: 11.10.2018 г.| 16:40:27 ч. .rar/9.15 MB ]

протокол 1

Качено на: 26.11.2018 г.| 16:22:41 ч. .pdf/49.91 KB ]

съобщение за отваряне на цени

Качено на: 13.12.2018 г.| 10:20:02 ч. .doc/30.00 KB ]

протокол 2

Качено на: 31.12.2018 г.| 10:53:07 ч. .pdf/66.13 KB ]

протокл 3

Качено на: 31.12.2018 г.| 10:53:35 ч. .pdf/23.68 KB ]

решение

Качено на: 31.12.2018 г.| 10:53:50 ч. .pdf/17.70 KB ]

договор

Качено на: 06.02.2019 г.| 11:47:51 ч. .pdf/1.24 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/