Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-049

Публикувано на: 16.06.2016 г. | 09:42:31 ч.

Изграждане на осветление на територията на гр. Русе

Процедура: ограничена процедура

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Качено на: 16.06.2016 г.| 09:46:00 ч. .pdf/381.11 KB ]

Информация за публикувана в профила на купувача обява - пряк път към АОп

Качено на: 16.06.2016 г.| 10:50:24 ч. ]

Документация за участие

Качено на: 16.06.2016 г.| 09:50:18 ч. .docx/155.13 KB ]

Улично осветление - проекти, количествено стойностни сметки

Качено на: 16.06.2016 г.| 09:51:32 ч. .rar/21.75 MB ]

Информация за публикувана в профила на купувача обява

Качено на: 16.06.2016 г.| 10:49:32 ч. .pdf/52.84 KB ]

Протокол № 1 от работата на Комисията

Качено на: 03.08.2016 г.| 13:07:12 ч. .pdf/147.16 KB ]

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Качено на: 05.07.2016 г.| 09:25:37 ч. ]

Протокол № 2 от работата на Комисията

Качено на: 03.08.2016 г.| 13:07:26 ч. .pdf/222.38 KB ]

Сключен договор

Качено на: 12.08.2016 г.| 12:59:11 ч. .pdf/300.16 KB ]

Приложение към договора - Техническо предложение -1

Качено на: 12.08.2016 г.| 12:59:29 ч. .pdf/3.93 MB ]

Приложение към договора - Техническо предложение -2

Качено на: 12.08.2016 г.| 12:59:45 ч. .pdf/6.18 MB ]

Приложение към договора - Ценово предложение и ККС-та

Качено на: 12.08.2016 г.| 13:00:07 ч. .pdf/1.76 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/