Номер: 2018-054

Публикувано на: 07.08.2018 г. | 10:25:06 ч.

Изграждане на трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5735 - крайбрежна ивица на гр. Русе, в това число реконструкция на съществуващи кабели ниско и средно напрежение.

Процедура: ограничена процедура


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:38:11 ч. .pdf/196.50 KB ]

Информация до АОП за публикувана обява

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:38:33 ч. .pdf/29.92 KB ]

Методика

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:38:48 ч. .docx/12.84 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:39:03 ч. .docx/13.78 KB ]

Образци на документи

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:39:18 ч. .docx/135.09 KB ]

Проект на договор

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:39:49 ч. .docx/33.90 KB ]

Проекти и КСС

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:40:09 ч. .rar/30.48 MB ]

Указания за попълване на обраците на документи

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:40:41 ч. .docx/85.53 KB ]

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

Качено на: 27.08.2018 г.| 09:24:02 ч. .pdf/29.82 KB ]

Утвърден протокол

Качено на: 04.09.2018 г.| 09:41:54 ч. .pdf/35.55 KB ]

Съобщение на основание чл. 193 от ЗОП

Качено на: 04.09.2018 г.| 09:42:19 ч. .pdf/36.86 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/