Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2018-054

Публикувано на: 07.08.2018 г. | 10:25:06 ч.

Изграждане на трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5735 - крайбрежна ивица на гр. Русе, в това число реконструкция на съществуващи кабели ниско и средно напрежение.

Процедура: ограничена процедура


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:38:11 ч. .pdf/196.50 KB ]

Информация до АОП за публикувана обява

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:38:33 ч. .pdf/29.92 KB ]

Методика

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:38:48 ч. .docx/12.84 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:39:03 ч. .docx/13.78 KB ]

Образци на документи

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:39:18 ч. .docx/135.09 KB ]

Проект на договор

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:39:49 ч. .docx/33.90 KB ]

Проекти и КСС

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:40:09 ч. .rar/30.48 MB ]

Указания за попълване на обраците на документи

Качено на: 07.08.2018 г.| 11:40:41 ч. .docx/85.53 KB ]

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти

Качено на: 27.08.2018 г.| 09:24:02 ч. .pdf/29.82 KB ]

Утвърден протокол

Качено на: 04.09.2018 г.| 09:41:54 ч. .pdf/35.55 KB ]

Съобщение на основание чл. 193 от ЗОП

Качено на: 04.09.2018 г.| 09:42:19 ч. .pdf/36.86 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/