Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-055

Публикувано на: 11.07.2016 г. | 10:54:46 ч.

Изпълнение на инвеститорски контрол по време на извършването на строително-монтажни работи на обекти по проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“, по договор BG04-02-03-044-010

Процедура: ограничена процедура

Качено на: 11.07.2016 г.| 10:54:46 ч. ]

Покана за участие в процедура по договаряне без предварително обявление

Качено на: 11.07.2016 г.| 10:54:46 ч. .docx/111.39 KB ]

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Качено на: 11.07.2016 г.| 10:54:46 ч. .doc/208.50 KB ]

Протокол от заседанието на комисията

Качено на: 05.08.2016 г.| 16:23:02 ч. .pdf/76.53 KB ]

Утвърден от възложителя доклад

Качено на: 05.08.2016 г.| 16:23:02 ч. .pdf/103.40 KB ]

Решение за определяне на изпълнител

Качено на: 05.08.2016 г.| 16:23:02 ч. .pdf/45.60 KB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Качено на: 23.02.2017 г.| 16:01:19 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г."

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

петък, 10 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

сряда, 08 януари 2020

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/